Kontakt

0 of 350

Bli kjent med den
den stille stemmen
som vet det hodet
ikke skjønner


  • 13 måneder sakte prosess der du lærer å lytte til din stille stemme.
  • Gruppe på zoom hver måned.
  • Oppfølging hver uke.