En podcast om sjelskraft

Terapeut med mirakler


58. Å se igjennom kaos

PUBLISERT 7. APRIL 2022 | RENATE LYSE | ALLE EPISODER

Når alt er kaotisk kan det være utfordrende å se klart. Men ved å heve blikket, kan du skjære igjennom alt grumset og se hvordan alt henger sammen. Når du henger sammen innvendig gjennom sjel, følelser, kropp og sinn, så låses det opp et nytt nivå der du kan stå i empati og kjærlighet. 

Ny bevissthet


Selv om du omskaper deg til noe nytt, er du samtidig i kontakt med noe evig og uforanderlig i deg selv. Bevisstheten som er bakteppet for forandringen, forandres ikke. Men jo mer bevissthet du får, jo større overblikk får du for helheten og sammenhengen.

Jeg er overbevist om at menneskeheten nå går igjennom en bevissthetsendring. Men denne reisa er en personlig reise, som hver enkelt må ta ansvar for å gjennomføre. At verden har problemer, blir i min metafor med båten i kulpen, et tegn på at vi forsøker å svømme på tvers av motstanden i strømmen. Vi leter etter løsninger utenfor oss selv, men strømmen fører oss inn i et knefall der vi må overgi oss til en indre transformasjonsprosess som vil vekke oss opp til et nytt bevissthetsnivå. I det nye nivået er vi i stand til å ta opp i oss en ny komplisert verden på en mye lettere måte fordi vi ser helheten i den.

I denne prosessen går vi fra å identifisere oss med det falske selvet til å våkne opp til det sanne selvet. I stedet for å bli blendet og stoppet av blokkeringshistoriene, vil du gjenkjenne og avsløre dem. Du går fra å være som i et adskilt program som kjører et skript til å bli som operasjonssystemet som har oversikt over alle de ulike prosessene som kjører i deg. Da kan du velge å lukke programmer som du ikke trenger. Du får et slags røntgensyn der du ser ulike mønstre som skaper sammenheng - og du blir ikke lenger forvirret og i kaos. Når du opplever kaos i tankene, kan du enkelt følge strømmen ved å koble deg til væren og bli oppmerksom på retningen strømmen tar deg i. Du flyter med, ikke mot. 

I denne prosessen går vi fra å identifisere oss med det falske selvet til å våkne opp til det sanne selvet.

Click to Tweet
profile-pic
profile-pic
profile-pic

Kjempefin podcast med veldig viktige temaer. Renate forklarer veldig godt og engasjerende temaer om ligger dypt i oss og påvirker oss på en måte som vi kanskje ikke er klar over. Veldig gjenkjennelig. Tusen takk!

Anne Grethe Thoresen

Klok og kraftfull

Hjertevarm og klok podcast som verkeleg kan utvide og nære bevisstheten om livet du ønsker. Anbefales!

Britthus

Jeg gleder meg til hver podkast som kommer fra Renate. Det gir med så mye å lytte til det hun formidler. Tar til meg esensen, lar den vokse i meg. Gir meg inspirasjon til å gå min vei i livet. Finne meg, Bli den beste versjon av meg.

Dagrun

Delta i diskusjonen:

>