7. Hvorfor blir du ikke forstått?

terapeut med mirakler Jul 23, 2020
 
 

Av og til - eller ganske ofte - er det slik at andre mennesker ikke forstår oss uansett hvor mye vi prøver å forklare. I denne episoden utforsker vi hva som ligger bakenfor - og hvordan vi kan navigere i minefeltet av tolkninger, følelser og gamle mønstre.

Notater:
Clare Graves
Ken Wilber
Abraham Maslow

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.